طبق منبع خبري از سايت معتبر salaryexpert.com حقوق ساليانه مهندسان صنايع در سال  2010 در نقاط مختلف جهان به شرح زير مي باشد:

- ميانگين حقوق ساليانه مهندسي صنايع در شهر مادريد ، 63523 يورو معادل  77 ميليون تومان ميباشد.

- ميانگين حقوق ساليانه مهندسي صنايع در شهر مونيخ ، 87602 يورو معادل 107 ميليون تومان ميباشد.

 - ميانگين حقوق ساليانه مهندسي صنايع در شهر لندن ، 31262 پوند معادل 59 ميليون تومان ميباشد.

 - ميانگين حقوق ساليانه مهندسي صنايع در شهر توكيو ، 9739428 ين معادل 88 میلیون ميباشد.

 - ميانگين حقوق ساليانه مهندسي صنايع در شهر اسلو (پایتخت نروژ)، 402449 كرنر معادل 75 میلیون ميباشد.

- ميانگين حقوق ساليانه مهندسي صنايع در شهر تهران ،  70000000 ريال ميباشدتاريخ : چهارشنبه 9 فروردین1391 | 1:18 PM | نویسنده : بچه های ورودی 88 |

صفاتی برای آنانیکه به تحقیق و پژوهش در حوزه مهندسی صنایع علاقه‌مندند بیان کنیم :

آنانیکه از دبیرستان با گرایش ریاضی‌ و فیزیک به دانشگاه آمده و یا آنها که در رشته‌های دیگر دانشگاهی خاصه مهندسی در حال تحصیل بوده‌اند و حال تمایل دارند تغییر گرایش تحصیلی ‌دهند و از مزایای مهندسی صنایع برخوردار شوند ، آنانیکه تمایل دارند با تواناییهای ریاضی‌‌گونه خویش ، ارتباط بهینه‌ای بین اجزاء نهادها ، نظامها و امکانات پدید آورند ، آنانیکه به برنامه‌ریزی و هدایت موثر امکانات اندیشیده و نظام‌مند هستند ، آنانیکه تمایل دارند با ایجاد فضایی بشاش و دلنشین ، از وقت و انرژی انسانها با روحیه‌ای بسیار مطلوب و ثمربخش بهره‌برداری شود ، آنانیکه ذوق هنری داشته و نیز تمایلات فنی در طراحی و ساخت و ساز امکانات ، تجهیزات و نظام‌ها دارند ، کسانی که علایقی در خلق و بروز ابتکار در حوزه‌های کاربردی دارند ، آنانیکه به ایجاد امنیت می‌اندیشند و آفرینش راهکار برای مقابله با ریسک‌های گوناگون را دوست دارند ، آنها که ریاضی را دوست دارند ، با فن و حرفه عجینند ، کامپیوتر را بخشی از زندگی روزانه خود می‌دانند، با همنوعان رابطه‌ای دوستانه برقرار می‌نمایند ، ابعاد مدیریتی را دوست دارند ، اهل نوآوری و ارائه اندیشه‌های جدید هستند و خلاصه آنکه هماره به پویایی ، بهبود ، خلاقیت و کارایی می‌اندیشند مهندسی صنایع را برای خود برمی‌گزینند .تاريخ : چهارشنبه 9 فروردین1391 | 1:15 PM | نویسنده : بچه های ورودی 88 |